Konkreettisia tuloksia ja arkikielistä konsultointia

Palveluita yrityksesi kehittämiseen

Caudillo tarjoaa arjen apua yrityksesi modernisointiin. Taustalla on laaja asiantuntijaverkosto, joka käärii hihat kanssasi ja tekee konkreettisia tuloksia. Tutustu palveluihin tai ota yhteyttä, niin ryhdytään toimeen!

Strategia
 • Käydään läpi yrityksesi nykytilanne
 • Rakennetaan toimiva, tavoitettasi tukeva suunnitelma
 • Ryhmitellään yrityksesi asiakkaat, tuotteet ja palvelut
 • Tehdään tilannekatsaus kilpailun ja markkinoiden osalta
 • Luodaan toimiva mittari tuloksille
 • Huomioidaan megatrendit ja niiden vaikutukset
Myynti
 • Luodaan strategia yrityksesi myyntitavoitteelle
 • Suunnitellaan ja rakennetaan yrityksellesi sopivat myyntimallit
 • Ryhmitellään yrityksesi asiakkaat, tuotteet ja palvelut
 • Tehdään toimivat myyntisiilot:

            a) Markkinointiviestinnän                                suunnitelma ja siilo

            b) Myynnin suunnitelma ja siilo

Markkinointi
 • Käydään läpi yrityksesi lisäarvot
 • Lisätään yrityksesi mielenkiintoa
 • Suunnitellaan ja rakennetaan tavoitettasi tukevia toimenpiteitä
 • Tehdään kilpailija-analyysi (markkinointi/talous)
 • Luodaan yrityksellesi markkinoinnin vuosikello
 • Käydään läpi Google- ja somemarkkinointia
Asiakkuudet
 • Rakennetaan kokonaisvaltaisempi ymmärrys asiakkaistasi (asiakassegmentointi)
 • Suunnitellaan uusasiakashankintaa
 • Käydään läpi selkeästi ja arkeesi sopivasti myyntiä tehostavan asiakashallintajärjestelmän käyttöönotto (CRM)
 • Rakennetaan uusasiakashankinnan liidilistat ja siirretään ne asiakashallintajärjestelmään
Viestintä
 • Määritellään yrityksesi kohderyhmät
 • Valitaan sopivat mediakanavat
 • Tehdään viestinnän suunnittelusta helppo ja toimiva malli arkikäyttöön
 • Suunnitellaan ja rakennetaan yrityksesi tunnettuutta ja kiinnostavuutta
 • Tehdään toimivia ratkaisuja yrityksesi löydettävyyteen
Mittaaminen ja raportointi

       Tarpeesi mukaan:

 • Mediakanavakohtaiset mittarit
 • Markkinointiviestinnän mittarit
 • Myyntiputken mittarit
Arjen apua modernisointiin
 • Kartoitetaan digitaalisten työkalujen hyöty

Yhteydenotto

Jätä yhteystietosi, niin ruvetaan hommiin!

75% tukirahoitus palveluihin - Hyödynnä ELYn rahoitusmahdollisuus

Caudillo on ELYn virallinen asiantuntijakumppani, joten voit saada palveluihin 75% tukirahoituksen. Täten yrityksesi maksaa palvelusta vain 25%.

Caudillo konsultointipalvelut

Kuka on Jari Laakkio?

Kuka on yrityksen takana? Tutustu Caudillo Oy:n jalanjälkiin!