Buustia yrityksellesi - Kehitä ja kasvata yritystäsi Caudillon avulla

Kaipaako yrityksesi uutta Buustia?

Maailmanlaajuinen pandemia ja sotatoimet ovat sotkeneet pahasti maailman markkinoita viime aikoina. Samaan aikaan yrityksillä on sekä vahvaa kysyntää että saatavuusongelmaa. Nyt on aika olla aktiivinen ja vaikuttaa omaan markkinaosuuteen. Muuten jää menossa maailman mullistusten jalkoihin. 

Caudillo Oy tarjoaa Buusti-, Tehobuusti- ja Täsmäbuusti palvelupaketteja yrityksesi myynnin kehittämiseksi ja liiketoiminnan kasvun mahdollistamiseksi! Palvelut on suunnattu pienille ja keskisuurille B2B-yrityksille, jotka hakevat kasvua Suomen markkinoilla. Caudillon takana on laaja asianatuntijaverkosto. Tutustu palveluihin ja ota yhteyttä! 

 • Buusti – Maksuton yrityksen kasvukartoitus, kesto n.1h
 • Tehobuusti – Kattava liiketoiminnan kehittämispaketti
 • Täsmäbuusti – Yrityksellesi räätälöity kehittämispaketti
 • Jari Laakkio, Caudillo Oy toimitusjohtaja, Yrittäjä
 • ELY:n kehittämispalveluiden asiantuntija
 • Yli 30 vuoden kokemus alalta

Buusti - maksuton yrityksen kasvukartoitus

Buusti kasvukartoitus on tarkoitettu pienille- ja keskisuurille B2B-yrityksille, joiden pääasiakasryhmänä ovat kotimaiset yritykset. Tämän lisäksi teiltä pitää löytyä tahtoa kasvattaa myyntiä ja liiketoimintaa. Jos tämä kuvaus sopii yritykseenne, ryhdytään ihmeessä hommiin!

Saat täytettäväksi esikyselyn, jonka pohjalta pidetään noin tunnin pituinen Buusti-keskustelu kokeneen yrityskonsultin kanssa.  Käymme läpi seuraavat asiat:

 • yrityksen nykytila
 • kasvun mahdollistavat tekijät
 • asiakasryhmät
 • markkinatilanne 

Keskustelun jälkeen saat asiantuntijan laatiman raportin yrityksesi kasvu- ja myyntipotentiaalista. Yrityksesi saa lisäksi konkreettiset toimenpide-ehdotukset siitä, kuinka tavoitteisiin päästään. Lisäksi saat palautetta joko sähköisesti tai vaikka videopalaverin välityksellä.

Kartoituksesta saat arvokasta tietoa ja näkökulmia yrityksesi tulevaisuudesta. Lupaan, etten hukkaa aikaanne turhaan.

Voit myös itse tehdä kartoituksen pääosia verkkoversiona. Näin saat ennakkokuvaa yrityksesi tilanteesta ja kasvupotentiaalista. Samalla tämä verkkolomake toimii halutessasi nopeuttavana linkkinä itse Buusti kasvukartoitukseen.

Buusti- maksuton kasvukartoitus

 • Pienille ja keskisuurille B2B-yrityksille
 • Sisältää esikyselyn ja noin 1h mittaisen Buusti-keskustelun yrityskonsultin kanssa
 • Saat veloituksetta asiantuntijan laatiman raportin yrityksesi kasvu- ja myyntipotentiaalista
 • Konkreettiset ehdotukset kuinka tavoitteisiin päästään
 • Palaute

Tehobuusti - Kattava liiketoiminnan kehittämispaketti

Kun alkukartoitus on tehty, voimme lähteä konkreettisesti kasvattamaan myyntiänne.   

Mitä käytännönläheinen Tehobuusti -kehittämispaketti pitää sisällään?

Tehobuustin jälkeen yrityksellänne on selkeät myyntiprosessit, paljon uusia potentiaalisia asiakkaita ja hyvät työkalut muuttaa mahdollinen asiakas maksavaksi asiakkaaksi. Lisäksi uskallan luvata, että Tehobuusti lisää nälkää ja draivia niin myynnin kuin liiketoiminnan kehittämiseen. 

Palvelu oli 2023 asti saatavana ELY:n Yritysten kehittämispalveluna, mutta hallituksen budjettileikkausten takia ELY:n tukirahoitus tässä muodossa on poistunut. 

Tehobuusti - kattava kehittämispaketti

 • Myynnin tehobuusti
 • Kesto 2-5 pv
 • Toteutetaan pilkottuna yrityksen aikataulun ja prosessin kehittymisen mukaisesti
 • Tavoitteet: myyntiprosessin selkeyttäminen, paljon uusia potentiaalisia asiakkaita ja toimivat työkalut käyttöön
 • Luodaan tehokkaita käytäntöjä
 • Ideoita!
 • Sparrausta!

Kaikki koulutukset räätälöidään toiveiden mukaan mutta tässä esimerkki Tehobuustin kulusta:

Nykytilan kirkastaminen

Ryhmittelemme yrityksenne asiakkaat, tuotteet ja palvelut. Selvitämme, mikä on jokaisen asiakasryhmän tarve. Näin saamme kohdennettua viestintää ja palveluita paremmin asiakkaille.

Uusien asiakkaiden etsiminen

Nykyisten asiakkaiden pohjalta löydämme teille uusia asiakkaita. Etsimme myyntiä varten ison listan uusia potentiaalisia asiakkaita.

CRM:n hyödyntäminen

Laitamme asiakasrekisterin kuntoon siten, että sitä oikeasti hyödynnetään myynnissä ja asiakkuuksien hoidossa.

Myynnin automatisointi

Automatisoidaan ja hiotaan myyntiprosessi asiakasrekisteriä hyödyntäen. 

Konkreettinen myynticase

Sitten lähdetään myyntihommiin ihan käytännössä! Teemme valitulle asiakasryhmälle myyntiä tukevan kampanjan. Lopuksi tietenkin mittaamme ja raportoimme tulokset.

Täsmäbuusti - Yrityksellesi räätälöity kehittämispaketti

Täsmäbuustin sisältö räätälöidään yrityksellesi sopivaksi kokonaisuudeksi. Täsmäbuustissa keskitytään yrityksesi kipupisteisiin ja avataan yhdessä asiantuntijan kanssa solmuja, jotka estävät liiketoiminnan kasvua.

Täsmäbuustin aihealueina voi olla esimerkiksi:

 • strategiatyö
 • viestintä
 • markkinointi
 • myynti
 • asiakkuudet
 • digitaaliset työkalut
 • mittaaminen ja raportointi

Täsmäbuusti voi olla osin ELY:n tukemaa. Tiedustele lisää!

Täsmäbuusti - räätälöity kehittämispaketti

 • Yrityksellesi räätälöity kehittämispaketti
 • Konkreettisia käytännön vinkkejä ja asiantuntijoiden sparrausta haluttuun aiheeseen liittyen
 • Kesto: määritellään tapauskohtaisesti
 • Voi olla osin ELY:n tukemaa
Strategia
 • Käydään läpi yrityksesi nykytilanne
 • Rakennetaan toimiva, tavoitettasi tukeva suunnitelma
 • Ryhmitellään yrityksesi asiakkaat, tuotteet ja palvelut
 • Tehdään tilannekatsaus kilpailun ja markkinoiden osalta
 • Luodaan toimiva mittari tuloksille
 • Huomioidaan megatrendit ja niiden vaikutukset
Myynti
 • Luodaan strategia yrityksesi myyntitavoitteelle
 • Suunnitellaan ja rakennetaan yrityksellesi sopivat myyntimallit
 • Ryhmitellään yrityksesi asiakkaat, tuotteet ja palvelut
 • Tehdään toimivat myyntisiilot:

            a) Markkinointiviestinnän                                suunnitelma ja siilo

            b) Myynnin suunnitelma ja siilo

Markkinointi
 • Käydään läpi yrityksesi lisäarvot
 • Lisätään yrityksesi mielenkiintoa
 • Suunnitellaan ja rakennetaan tavoitettasi tukevia toimenpiteitä
 • Tehdään kilpailija-analyysi (markkinointi/talous)
 • Luodaan yrityksellesi markkinoinnin vuosikello
 • Käydään läpi Google- ja somemarkkinointia
Asiakkuudet
 • Rakennetaan kokonaisvaltaisempi ymmärrys asiakkaistasi (asiakassegmentointi)
 • Suunnitellaan uusasiakashankintaa
 • Käydään läpi selkeästi ja arkeesi sopivasti myyntiä tehostavan asiakashallintajärjestelmän käyttöönotto (CRM)
 • Rakennetaan uusasiakashankinnan liidilistat ja siirretään ne asiakashallintajärjestelmään
Viestintä
 • Määritellään yrityksesi kohderyhmät
 • Valitaan sopivat mediakanavat
 • Tehdään viestinnän suunnittelusta helppo ja toimiva malli arkikäyttöön
 • Suunnitellaan ja rakennetaan yrityksesi tunnettuutta ja kiinnostavuutta
 • Tehdään toimivia ratkaisuja yrityksesi löydettävyyteen
Mittaaminen ja raportointi

       Tarpeesi mukaan:

 • Mediakanavakohtaiset mittarit
 • Markkinointiviestinnän mittarit
 • Myyntiputken mittarit
Arjen apua modernisointiin
 • Kartoitetaan digitaalisten työkalujen hyöty

Yhteydenotto

Jätä yhteystietosi, niin ruvetaan hommiin!

Kirjoitathan viestikenttään, mistä palvelusta olet kiinnostunut.

Vastaan pikaisesti!

75 % tukirahoitus palveluihin - Hyödynnä ELYn rahoitusmahdollisuus

Caudillo Oy on ELY:n virallinen kilpailuttama valtakunnallinen asiantuntijakumppani. Vuoteen 2023 asti Caudillo Oy:n tuottamaa kehittämispalvelua oli mahdollisuus saada ELY:n tukemana Yritysten kehittämispalveluna.

Sen rahoitus lopetettiin 2023 hallituksen leikkauspäätösten seurauksena. 

Sama yritysten hyväksi kokema palvelu (4,8/5) on edelleen saatavissa ilman ELY:n tukirahoitusta.

Lue täältä lisää!

Kuka on Jari Laakkio?

Kuka on yrityksen takana? Tutustu Caudillo Oy:n jalanjälkiin!